Hugo van den Beld
Contact: 06-81715500 of info@hugovandenbeld.nl

Projectmanager, kwartiermaker, adviseur en coach in het sociaal domein en de ouderenzorg

Van vernieuwend idee naar duurzaam resultaat; voortvarend én met kwaliteit. Zo pak ik strategische projecten rond eenzaamheid, in de ouderenzorg en het brede sociale domein op. “Als je Hugo iets laat doen, dan is succes verzekerd”, werd me laatst verteld.

Gemeenten, branche-, belangen- en uitvoerende organisaties, bijvoorbeeld in welzijn, (ouderen)zorg en sociale woningbouw kunnen op mijn ondersteuning rekenen. Met meer dan 30 jaar ervaring beschik ik over een volwaardige set van kennis en vaardigheden om mensen in beweging te krijgen in complexe situaties. Opdrachtgevers waarderen mijn inspiratie, analytische vermogen, communicatieve kracht, zakelijke inzicht en creatieve geest. Ook mijn betrokkenheid, uitgebreide professionele netwerk en efficiënte aanpak blijken van grote waarde. Ik publiceer regelmatig in (vak-)media en ben lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Daarmee hebt u extra zekerheid over mijn deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en professionele onafhankelijkheid.  Mijn specialisaties zijn wonen en zorg, innovatie, lokale kracht, ondernemen, eenzaamheidsbestrijding en samenwerking tussen organisaties.

Met mij haalt u een deskundige en onafhankelijke projectmanager, kwartiermaker, strategisch adviseur of coach in huis, die gebleken succesvol is in het realiseren van uiteenlopende opgaven. Wilt u vrijblijvend kennis maken? Bel of mail via 06-81715500 en info@hugovandenbeld.nl en ik kom graag naar u toe.

Kwartiermaker, adviseur en coach in het sociaal domein

Van vernieuwend idee naar duurzaam resultaat; voortvarend én met kwaliteit. Zo pak ik strategische projecten in de ouderenzorg en het brede sociale domein op. “Als je Hugo iets laat doen, dan is succes verzekerd”, werd me laatst verteld.

Gemeenten, branche-, belangen- en uitvoerende organisaties, bijvoorbeeld in welzijn, (ouderen)zorg en sociale woningbouw kunnen op mijn ondersteuning rekenen. Met meer dan 30 jaar ervaring beschik ik over een volwaardige set van kennis en vaardigheden om mensen in beweging te krijgen in complexe situaties. Opdrachtgevers waarderen mijn inspiratie, analytische vermogen, communicatieve kracht, zakelijke inzicht en creatieve geest. Ook mijn betrokkenheid, uitgebreide professionele netwerk en efficiënte aanpak blijken van grote waarde. Ik publiceer regelmatig in (vak-)media en ben lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Daarmee hebt u extra zekerheid over mijn deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en professionele onafhankelijkheid.  Mijn specialisaties zijn wonen en zorg, innovatie, lokale kracht, ondernemen, eenzaamheidsbestrijding en samenwerking tussen organisaties.

Met mij haalt u een deskundige en onafhankelijke projectmanager, kwartiermaker, strategisch adviseur of coach in huis, die gebleken succesvol is in het realiseren van uiteenlopende opgaven. Wilt u vrijblijvend kennis maken? Bel of mail via 06-81715500 en info@hugovandenbeld.nl en ik kom graag naar u toe.

 

Doelgroepen

anker doelgroepen
Langdurige zorg en het sociaal domein zijn sterk in ontwikkeling. Dit vraagt visie en daadkracht van gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en alle andere betrokkenen. Hugo van den Beld heeft met vrijwel alle actoren samengewerkt en is beschikbaar voor organisaties die écht stappen willen zetten.

Gemeenten

Gemeenten

Met de nieuwe WMO en drie decentralisatie-opgaven hebben gemeenten een belangrijke rol voor zelfredzaamheid van ouderen en anderen. De buitenwereld heeft hoge verwachtingen, terwijl voor gemeenten de middelen beperkt en de risico’s groot zijn. Gemeenten kunnen deze uitdaging aangaan door een wijkgerichte aanpak, de inzet van mantelzorg, burgerkracht en samenwerking met partijen centraal te stellen. Hugo van den Beld heeft uitgebreide ervaring met alle relevante ontwikkelingen, inzichten en partijen. Bij gemeenten is hij dé sparring partner, transitie- en projectmanager voor de nieuwe realiteit.

Gerealiseerde opdrachten: levensloopvriendelijke wijken; eenzaamheidbestrijding; samenwerking in nieuw WMO-loket; samenwerking wonen, welzijn, zorg; woonservicezones.

Wonen-en-zorg

Ouderenzorg en woningbouw

Zorgorganisaties en woningcorporaties hebben een flinke opgave om goede zorg en wonen voor ouderen mogelijk te maken. De vraag naar wonen, diensten en zorg neemt toe, terwijl partijen minder financiële middelen hebben. Bovendien staan zij in een nieuwe verhouding ten opzichte van de lokale overheid, zorgverzekeraars en mondige burgers. Hugo van den Beld beschikt over de kennis en ervaring om nieuwe, rendabele dienstverlening, huisvesting en zorg te realiseren vanuit samenwerking en passend bij de senioren van vandaag en morgen.

Gerealiseerde opdrachten: samenwerking, visie-ontwikkeling en ondernemingsplannen wonen, welzijn, zorg, ‘verpleeghuizen nieuwe stijl’, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, woningaanpassing en dagopvang.

... en andere organisaties

… Welzijn en meer!

Belangenorganisaties, vertegenwoordigers van ouderen, onderwijs- en kennisinstituten, ondernemers, provinciale en landelijke overheden: vernieuwing van diensten, huisvesting en zorg voor ouderen vraagt de inzet van veel partijen. Voor een effectieve rol moeten ook zij beschikken over integrale kennis van alle ontwikkelingen, inzichten en partijen. Hugo van den Beld helpt hen hierbij als gesprekspartner, verbinder en projectmanager.

Gerealiseerde opdrachten: dossiers levensloopgeschikt wonen, herbestemming, cliëntinbreng, rekenen aan zorgvastgoed, HBO-opleidingen “Innoveren en ondernemen” en “Consulteren en adviseren”; training ‘Wonen en zorg”; strategische positiebepaling mantelzorgers; marktkansen private woonzorg; samenwerking (semi-)publieke en forprofitpartijen.

Diensten


Mensen en organisaties in beweging krijgen. Daar kunt u Hugo van den Beld voor wakker bellen. Vooral als u daadwerkelijk resultaat wilt bereiken, waar mensen écht beter van worden.

Projectmanagement

Projectmanagement

Voor complexe opgaven kunt u Hugo van den Beld inschakelen als project- of transitiemanager. Hij helpt u de gewenste resultaten integraal te bereiken. Daarbij gebruikt hij Twynstra Gudde’s projectmanagementmethode. Deze aanpak helpt resultaten, activiteiten en middelen te plannen en te beheersen. Daarbij staan heldere fasering, besluitvorming en de bewaking van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie centraal. Doordat Hugo van den Beld bovendien materiedeskundig is kan hij snel aan de slag en buitengewoon efficiënt op de gewenste uitkomst sturen.

Advies

Kwartiermaken

U wilt vernieuwen in het sociaal domein, de zorg of huisvesting voor ouderen? Laat Hugo van den Beld kwartier maken. Hij is een denker én een doener; iemand die samen met u plannen vormgeeft, toetst, ontwikkelt én realiseert. Hoogwaardig, daadkrachtig en eerlijk.

Coaching

Advies en coaching

Hugo van den Beld is een ervaren, onafhankelijk en deskundig adviseur voor grote of complexe trajecten. Hij begint met een kritisch-analytische vraagstelling. Na onderzoek komt hij, samen met u, tot de kern van het vraagstuk. Hiermee hebt u de sleutel in handen voor een veranderaanpak. De langjarige ervaring van Hugo van den Beld maakt dat hij steeds vaker als volwaardig en persoonlijk gesprekspartner van bestuur, management en interne projectleiders fungeert. Bij vernieuwing op het snijvlak van management, organisatie, persoon en professie is Hugo van den Beld een natuurlijke keuze.

Specialisatie


Innovatie, ondernemen, lokale kracht, wonen en zorg, eenzaamheidsbestrijding en samenwerking tussen organisaties: daar zit de specialiteit van Hugo van den Beld.

Innovatie

Innovatie

Vernieuwing in het sociaal domein is belangrijker dan ooit. Hugo van den Beld identificeert met u de meest kansrijke opties voor technische of sociale innovatie. En nog belangrijker, hij neemt u en uw organisatie mee in het proces van uitwerking tot implementatie. Hij maakt hierbij gebruik van zijn uitgebreide kennis en netwerk, onder andere vanuit zijn meer dan 12.500 leden tellende LinkedIn-groep “Innovatie in de ouderenzorg”. Op die manier komt u tot actuele, innovatieve en rendabele oplossingen. Ook zijn unieke kracht om mensen te inspireren en motiveren blijkt van grote waarde. Zo bent u in staat om de beste ideeën tot leven te brengen.

Lokale kracht

Lokale kracht

De grootste uitdagingen voor het sociaal domein liggen op lokaal niveau. Dáár komt burgerkracht tot stand, leren mensen samenwerken en ontwikkelt zich een nieuwe praktijk, passend bij huidige en toekomstige groepen mensen. Hugo van den Beld ondersteunt uw organisatie bij de aanpassing aan deze nieuwe realiteit. Hij kent de dilemma’s, heeft de kennis en vaardigheden om uw omgeving snel te begrijpen, mensen en organisaties te motiveren om samen ambitieuze en tegelijkertijd realistische doelen te stellen en uit te werken.

Samenwerking

Samenwerking

Veel oplossingen voor ouderen en elders in het sociaal domein vragen om effectieve en efficiënte samenwerking tussen organisaties, ondernemers en/of (georganiseerde) burgers op lokaal en regionaal niveau. Weinig mensen ontkennen de noodzaak; toch is duurzame samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Hugo van den Beld heeft als adviseur en projectmanager uitgebreide ervaring met de professionele en heldere ontwikkeling van samenwerking: van onderzoek naar potentiële partners, de keuze van de samenwerkingsvorm tot de onafhankelijke begeleiding en de uitwerking in de praktijk.

Ervaring

Actiz
Aedes
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Alleszelf.nl
Amie-Ouderenzorg
Asito
Beweging 3.0
Brabantse Raad voor de Informele Zorg
Casade
Coalitie Erbij
De Goede Zorg
De Woonmensen
DS Verzorgd Wonen
Gemeente Amersfoort
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Rotterdam
Gemeente Waalwijk
Gerson Lehrman Group
Het Nederlands Vastgoed Instituut
Hogeschool Windesheim
Humanitas Woonzorgplus Den Haag
Medilex

Over Hugo


Een passie voor mensen, een schat aan ervaring: Hugo van den Beld is een unieke professional.

Biografie

Biografie

Het leven van mensen verbeteren, met speciale aandacht voor ouderen. Dat is de passie die Hugo van den Beld drijft tijdens zijn studie en werk. Al in zijn studie politicologie legt hij zich toe op ouderenzorg, ouderenhuisvesting, ouderenbeleid en publiek-private samenwerking. Ook behaalt hij een internationaal gerontologie-certificaat. In zijn eerste baan is hij belangenbehartiger voor verzorgings- en verpleeghuizen; daarna stapt hij over naar de grootste ouderenhuisvester van Nederland. Op die manier leert hij de belangen, wet- en regelgeving, taal en cultuur van ‘zorg’, ‘welzijn’ en ‘wonen’ in de volle breedte kennen. Als senioradviseur bij managementadviesbureau Twynstra Gudde ontwikkelt hij zich vervolgens tot een professional die over alle benodigde advies-, project- en communicatievaardigheden beschikt. Sinds 2010 heeft hij zijn eigen succesvolle zelfstandige adviespraktijk.

Kennis en ervaring

Kennis en ervaring

Hugo van den Beld is vertrouwd met alle relevante ontwikkelingen in het sociaal domein en de langdurige zorg en huisvesting van ouderen, inclusief burgerkracht, mantelzorg, extramurale en gebiedsgerichte dienstverlening, vernieuwing van intramurale ouderenzorg, kleinschalig wonen, aanpassing van de woningvoorraad en eenzaamheidsbestrijding. Hij heeft trainingen gevolgd in adviesvaardigheden, organisatiekunde, veranderkunde, projectmanagement, productmanagement, financieel management, onderhandelen en leidinggeven. Als adviseur leidde hij projecten rond samenwerking en visie-, strategie- en conceptontwikkeling voor gemeenten, woningcorporaties en zorg-, kennis- en belangenorganisaties. Daarbij heeft hij vele bijeenkomsten en workshops begeleid en presentaties verzorgd. Hugo van den Beld deelt zijn kennis regelmatig via publicaties in vakbladen; ook heeft hij een boek over samenwerking in wonen en zorg op zijn naam staan.

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

Vertrouwen en zekerheid

Als lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs is Hugo van den Beld gehouden aan een stelsel van gedragscode, gedragsregels en tuchtrecht. Deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk zijn daarin de kernwaarden. Op die manier kunt u met zekerheid vertrouwen op de dienstverlening door Hugo van den Beld.

Neem contact met Hugo op


Stuur een mail naar info@hugovandenbeld.nl, laat hieronder een bericht achter en/of meld u aan voor de nieuwsbrief. U kunt natuurlijk ook direct bellen: 06-81715500.

    Schrijf u in voor de nieuwsbrief

    Back to Top
    Paste your AdWords Remarketing code here